Saltar a continguts

ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA MÚSICA

Navegació

 
 

Menú principal

Publicacions

Ressonàncies
Ampliar imatge
Ressonàncies
Vint-i-cinc anys d’ensenyament musical a Cervera

El primer llibre dels tres que s’han editat explicant la història musical cerverina, data de l’any 2005.

Aquest volum ens explica la gestació i els primers passos de l’escola de música, el seu camí cap a un estadi superior –el conservatori-, així com la influència de l’escola en les diverses entitats i activitats musicals creades.

Es repassa la construcció de l’edifici actual que acull el conservatori, les diverses classes magistrals que s’han dut a terme, així com els conjunts orquestrals i corals que inclou el centre.

No menys important és la projecció ciutadana que ha donat el conservatori cap a la ciutat, les setmanes culturals, les audicions escolars i els diversos intercanvis, tant de les orquestres com també de les diverses aules i departaments.

Un darrer aspecte a destacar seria el llistat del professorat i personal d’administració i serveis, sense els quals aquest projecte no seria una realitat.

25 anys de música a Cervera
Ampliar imatge
25 anys de música a Cervera
Memòria Gràfica

El llibre, escrit l’any 2008 per l’Associació d’Amics de la Música, repassa àmpliament la creació d’aquesta entitat –que enguany arriba gairebé al miler de carnets de socis-, la seva primera junta, l’adquisició del primer piano de cua, la inauguració de l’auditori, la relació amb el conservatori i l’agrupació coral, el curs i festival internacional d’estiu... i clou amb un apèndix on es pot observar el llistat complet de totes les activitats que aquesta entitat ha dut a terme. Amb més de 150 fotografies, gràfiques, diversos programes i un text amè, l’associació s’enorgulleix àmpliament de resseguir els més de sis-cents concerts organitzats.

Si bé l’activitat musical és un dels trets característics de la nostra ciutat, és bàsicament gràcies a l’Associació que gaudim d’una programació estable –amb els cicles de Tardor i Nadal, Primavera i el Festival d’Estiu. I fent memòria del que s’ha fet durant aquests anys, hom queda àmpliament impressionat que amb els escassos mitjans econòmics de què es disposa s’hagin pogut fer concerts tan memorables i disposar d’intèrprets certament rellevants.

Estius musicals a Cervera
Ampliar imatge
Estius musicals a Cervera
30 cursos i festivals

El darrer dels llibres publicats per l’Associació d’Amics de la Música el juliol del 2011 exposa, al llarg de 96 pàgines, les principals etapes del Curs Internacional de Música, així com el professorat que hi ha participat i les activitats més interessants del festival. En les seves pàgines es pot copsar des de l’ambient fins a les principals característiques dels cursos que feia el mestre Emili Pujol a Cervera, passant per les idees i objectius que iniciaren la Càtedra Emili Pujol, la implantació d’una orquestra en residència, la creació d’unes orquestres pròpies, la introducció dels instruments de vent al curs, el curs per a instrumentistes de cobla o les principals característiques del Festival de Música. A més, també conté un apèndix on es podran consultar tots els noms que han passat en un moment o altre pel claustre de professors del curs.

El llibre, editat totalment en color, compta a més amb gairebé cent quaranta fotografies i programes de totes les èpoques.

El llibre, en definitiva, pretén mostrar la importància d’uns esdeveniments que situen la nostra ciutat en el centre neuràlgic de la formació musical del país.